Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe IRM powstało w 2001 roku,
jako firma prywatna, w 100% oparta na polskim kapitale.

Bezpieczne ładunki

Od początku aktywności przedsiębiorstwa wiodącymi produktami oferty były materiały opakowaniowe, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania służące szeroko pojętemu bezpieczeństwu ładunków na paletach. Większość z oferowanych produktów wprowadził lub rozwinął dla Państwa na polskim rynku wysoko kwalifikowany zespół Pracowników i Przedstawicieli Przedsiębiorstwa IRM. O tym, że nie ma w tym zespole kompromisu dla serwisu na najwyższym poziomie, przekonanych jest ponad tysiąc Klientów na rynku polskim i za granicą. W tym gronie jest w dalszym ciągu miejsce dla Państwa Firmy. Zapraszamy!

Zobacz ofertę

Chrońmy razem środowisko!

Będzie naszą satysfakcją, jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na jeden z aspektów oferty, a mianowicie jej stosunek do ochrony środowiska naturalnego. Poza bardzo ważnymi walorami użyteczności, oferowane produkty (w 100% podlegające procesowi recyclingu) rozwiązują konkretne problemy z zakresu zabezpieczenia ładunków na paletach, z jednoczesnym wyraźnym ograniczeniem masy i objętości materiału opakowaniowego. To głęboko przemyślany wybór. Prosimy, by stał się również Państwa wyborem, dla dobra nas wszystkich.

Kontakt z nami