Eliminacja przesunięć opakowań względem siebie

Papier antypoślizgowy to materiał, który umieszczony pomiędzy warstwami ładunku na palecie, zdecydowanie podnosi współczynnik tarcia, eliminując przesunięcie opakowań względem siebie.

Papier antypoślizgowy znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy charakterystyka opakowań lub ładunku, zwiększa niebezpieczeństwo ich uszkodzenia lub deformacji.

Dodatkowa korzyść

Poza najlepszą na polskim rynku ceną, dodatkową korzyścią z zastosowania papieru antypoślizgowego jest ograniczenie zużycia folii stretch oraz możliwość zwiększenia załadunku na palecie, co w konsekwencji przynosi zmniejszenie kosztów transportu.

Elementy wyróżniające papieru antypoślizgowego:

  • wzorowa stabilizacja, a w konsekwencji bezpieczeństwo ładunku,
  • mniejsze zużycie materiałów zabezpieczających ładunek na palecie (folia stretch),
  • możliwość zwiększenia załadunku na palecie, co pozwala obniżyć koszt transportu,
  • po wykorzystaniu papier podlega w 100% procesowi recyclingu.