System stretch LITEWRAPPER®

Proponowany Państwu system zabezpieczania palet, z wykorzystaniem specjalnej folii stretch, jest oryginalnym rozwiązaniem holenderskiej firmy WP Innovations bv®. Kompleksową ofertę wyróżnia niespotykana na polskim rynku jakość folii stretch, produkcji Western Plastics Kanada,  oraz specjalnie przygotowany dla niej dispenser, rozciągający folię ze stałą mocą o 20% – urządzenie opracowane przez Firmę WP Innovations bv® i chronione patentem. W związku z tym folię i dispenser należy traktować jako rozwiązanie systemowe, oferujące korzyści w wielu płaszczyznach. Folia dostępna jest w wersji standardowej i perforowanej.

P.P.H.U. IRM jest wyłącznym dystrybutorem systemu LITEWRAPPER® w Polsce.

Jako, że do użytkowników najbardziej przemawiają mierzalne korzyści, te wymieniamy w pierwszej kolejności:

  • niższe koszty zużytej folii stretch, przy zachowaniu niezmienionych standardów zabezpieczenia ładunku, a niejednokrotnie osiągnięcie standardów wyższych,
  • zdecydowane zwiększenie szybkości zabezpieczenia palety w stosunku do tradycyjnej metody ręcznego owijania – operator z niewielką wprawą owija paletę w czasie o połowę krótszym niż np. owijarka mechaniczna,
  • powtarzalna jakość zabezpieczenia palety, ponieważ dispenser rozciąga folię z taką samą siłą, niezależnie od „woli” operatora, to przekłada się również na powtarzalność kosztów,
  • zdecydowane zmniejszenie opłat produktowych za zanieczyszczanie środowiska, objętość i waga naszej folii po wykorzystaniu to 30 – 40% odpowiednich parametrów standardowej folii wykorzystywanej na rynku polskim.

Długość nawoju i jego szerokość

Standardem w konfekcjonowaniu bezbarwnej folii jest nawój o długości 540 mb i szerokości 430 mm. Folia pakowana jest na europaletach – 300 rolek na palecie.

Nie bez znaczenia dla użytkownika i sprawności procesu zabezpieczania są:

  • operator, w trakcie owijania palety, porusza się przodem – jest to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, operator wolą ręką może przytrzymywać lub poprawiać ładunek w trakcie owijania,
  • możliwość swobodnego rozpoczynania owijania palety na dowolnej wysokości palety,
  • folia w warunkach magazynowych obkurcza się na ładunku jeszcze przez ok. 40 min. po zakończeniu procesu owijania.

Przykład zastosowania: